ÇONA: ÇAMLIHEMŞİN OKULLARININ NİTELİKLERİNİ ARTIRMA PROJESİ

“Sisli vadinin çocukları için bir ışık da sen yak!” ve lazcası “ar çona ti si nun3i” sloganıyla başlayan bu proje Çamlıhemşin sınırları içinde uygulanan Mart-Nisan ayları içinde geliştirilip uygulanmaya başlamıştır. 

Adından da anlaşılacağı gibi projenin amacı, Çamlıhemşin ilçesi genelindeki eğitim-öğretimin kalitesini ve verimini artırmak; öğrencilere bilgiye ulaşma yollarını öğretmek; personelin bilgi ve becerilerini yükseltmek, aralarındaki iletişimi ve paylaşımı sağlamak; sürekli araştırma, değerlendirme, analiz yaparak ilçedeki eğitime nitelik kazandırıp öğrencilerin akademik başarılarının ve sosyal gelişimlerinin en iyi hale gelmesine katkı sunmak.

Bu proje, öğrencilerin akademik başarılarının ve sosyal gelişimlerinin en iyi hale getirilmesini sağlamak adına oluşturulmuş iki ana bölümden meydana geliyor. Projenin birinci bölümünde akademik başarının sağlanması, ikinci bölümünde ise sosyal gelişimin en üst düzeyde gerçekleşmesi için yapılması gereken kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar yer alır. Söz konusu çalışmaların denetimi Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olup sık sık düzenlenecek değerlendirme toplantıları ile projenin yürütülüşü ve eksiklikleri değerlendirilip İlçe Proje Yürütme ve Koordinasyon Ekibi tarafından sürekli bir güncelleme çalışması yapılacaktır. Proje doğrultusunda Okulların idarecilerinin, öğretmenlerinin, öğrenci velilerinin ve öğrencilerin iş birliği içerisinde hareket etmelerini sağlamak adına tanıtım toplantıları düzenlenecektir. 

Kısa, Orta ve Uzun vadeli birçok çalışmanın olduğu projenin amaçları şu şekilde sıralanmıştır.

• Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, değerlerimizin yaşatılmasını teşvik etmek için her ay en az bir değer teması işleyerek değerlerin öğrencilerde davranışa dönüşmesini sağlamak,

• İlçemizin merkezi sistem sınav ortalamalarını mevcut durumdan önümüzdeki bir yıl için en az %5, bir sonraki yıl içinse %10 oranında artırmak,

• Öğrencilerimizin dilimizi doğru ve güzel kullanmalarını sağlamak için okuma-anlama-yazma etkinlikleri düzenlemek,

• Öğrencilerimizi sosyal hayata hazırlamak ve sağlıklı iletişim kuran bireyler olmalarını sağlamak için yetenekleri doğrultusunda sosyal /kültürel aktivitelere yönlendirmek,

• Öğrencilerin en uygun mesleği seçmeleri, bu mesleğe hazırlanmaları için mesleki tanıtım ve rehberlik yapmak,

• Eğitimin temeli olan öğretmenlerimizi motive edici etkinlikler düzenlemek,

• Proje ile ilgili üstün başarı gösteren yönetici-öğretmen ve öğrencileri ödüllendirmek.