KODLA RİZE

Kodla Projesi Rize Valiliği Bünyesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında başlatılmış bir eğitim- öğretim projesidir.

İlimizde Ortaokulların aktif katılımı ile öğrencilerin; analitik düşünme becerilerinin, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma yeteneklerinin, İnovatif düşüncelerini arttırıp girişimcilik becerilerini gelişmesi ve kod okuryazarlığı bilincinin yayılması için, bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde ve kodlama atölyelerinde kodlama eğitimi verilmesidir.

 

Hedef Grup:

Rize ilindeki Ortaokul 5, 6. sınıf öğrencileri, Seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi okutulan 7-8. sınıflar ile kodlama atölyelerine yönlendirilen öğrenciler.

Pazar, Ardeşen, Hemşin, Çayeli, Derepazarı, Kalkandere ve Güneysu  ilçelerinde  Kodlama Atölyeleri kuruldu KodlaRize Projesi hayata geçirildi.

Proje Amacı:

Öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten bireyler haline getirmek. Bu çerçevede; teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmektir.

Proje Hedefleri

Kod okuryazarlığı bilincini kazandırmak ve bu çerçevede ortaokul öğrencilerini, kod okuryazarı haline getirmek.

Köy, kent, kız veya erkek fark etmeksizin her kesimden sosyoekonomik farklılıkların önemini ortadan kaldırıp her öğrencinin kodlama yapabileceğinin farkındalığını oluşturmak.

Matematik, Fen Bilgisi gibi müfredatlar arası disiplinlerle bağlantı kurarak, öğrenilen ama gerçek hayatta uygulama imkânı bulunamayan bazı bilgileri somutlaştırma şansı vererek eğitimlerine (ders başarılarına) katkıda bulunmak.

Bu proje kapsamında Rize ve ilçelerinde bulunan ortaokullarda okuyan Öğrencilere algoritma ve kodlamanın mantığını kavratmak

Tüm Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini okutan öğretmenlerinin derslerde kodlama eğitimi vermesini sağlamak

Dersi alan tüm öğrencilerin çevrimiçi kodlama eğitimi veren internet siteleri (code.org, vb.) sitesine kayıt yaptırmasını sağlamak.

Scratch – Small Basic – Kodu Game Lab vb. programları kullanarak özgün projeler üretmelerini sağlamak:

Her ilçede en az bir adet kodlama atölyesinin oluşturulması ve yetenekli öğrencilerin keşfedilip kodlama atölyelerine yönlendirmek.

Proje kapsamında kodlama festivali düzenlemek.

Kodlama atölyelerinde, robotik programlama eğitimleri ile somut ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak,